Eesti Akadeemiline Spordiliit


SELLi mängude ja Eesti vabariigi juubel (0)

SELLi mängud on rahvusvahelised tudengite spordivõistlused, mille juured ulatuvad juba aastasse 1923, kui Tartus peeti esimesed rahvusvahelised regionaalsed üliõpilaste spordivõistlused, mis said hiljem tuntuks kui SELLi mängud. Aastatel 1923-1940 toimusid SELLi Suvemängud 13, Talimängud 5 ja Maleolümpiaad 3 korda.

SELLi mängude traditsioon taastati 1998. aasta mais, 75 aastat pärast esimesi SELLi mänge, sellest ajast saati on mängud toimunud korrapäraselt neljas korraldajariigis–Soomes, Eestis, Lätis ja Leedus. SELLi mängude traditsiooni algatajaks on Eesti.

 

Eesti vabariigi sünnist on möödunud enam kui sajand. SELLi mängud, mis said alguse 95 aastat tagasi on aga kõigest viis aastat nooremad kui Eesti vabariik. Nii nagu Eesti vabariik tähistab sel aastal oma 100. juubeli, tähistab ka SELLi mängud 20. aasta juubeli mängude traditsiooni taastamisest.

 

1998.aasta mais, 75 aastat pärast esimesi SELLi mänge, toimunud mängudel osales 800 sportlast 59 ülikoolist ja 13 riigist. EASL taastas oma staatuse Balti regiooni üliõpilaste spordivõistluste initsiaatori ja koordineerijana.

Kaasaegsed SELLi mängud on toimunud Tartus (2002, 2006, 2010, 2014), Kaunases (1999, 2003, 2007, 2011,2015), Jelgavas (2000, 2009), Riias (2005, 2013,2017), Tamperes (2004,2016) ja Espoos (2008 ja 2012).

SELL Tartu Üliõpilasmängud on mõeldud eelkõige üliõpilastele, kes lisaks oma pühendumisega hariduse omandamisele inspireerivad kaasüliõpilasi sportlike eesmärkide saavutamisele. SELLi mängude suurem eesmärk on propageerida üliõpilassporti tervikuna. SELLi mängudel osalevad nii sporditipud kui harrastajad.

 

SELL Games and Estonian Republic anniversary 

 

SELL Games are international sports competition for students, which roots go back to the year 1923, when first International Regional Student Sports Competitions were organized in Tartu and which later became known as SELL Games. In1923-1940 the SELL Summer Games were held 13, Winter Games (since 1929) 5 and the Chess Tournaments (since 1937) 3 times. SELL Games tradition restored in 1998 May, 75 year after first games. Since then, SELL Games has been organized properly in four host countrys- Finland, Estonia, Latvia and Lithuania. Initiator of restoreing games is Estonia.

It has been slightly more than a century since the Republic of Estonia was founded. SELL Games started already 95 years ago, but its only five years younger than Estonian republic. As Estonia celebrates its 100th anniversary, SELL Games celebrates its 20th anniversary since restoreing games tradition.

75 years had passed from the first games when in the spring of 1998 next SELL Summer Games were held in Tartu with 800 athletes from 59 universities of 13 states participating. The Estonian student body restored its status of initiating and co-ordinating student competitions. Now the games are open to universities all over the world!

ModernSELL games have been held before in Tartu (2002, 2006, 2010, 2014), Kaunas (1999, 2003, 2007, 2011,2015), Jelgava (2000, 2009), Riga (2005, 2013,2017),Tampere (2004,2016) ja Espoo (2008 ja 2012).

SELL Tartu Studentgames are especially for students, who inspire co-students for sports purposes, in addition to their dedication to studies. SELL games bigger purpose is to promote student sports. SELL Games are for amateur, competitive or professional athletes and this year students are going to compete in 12 different disciplines: Athletics, Badminton, Basketball, Chess,Floorball, Judo, Mini-football, Powerlifting, Swimming, Table tennis,Volleyball and Wrestling.

 

 

Siim Hovintalo