Sisesõudmise meistrivõistlused 2021

Eesmärk: Selgitada välja Eesti üliõpilasmeistrid ja ergutada sõudeergomeetritel sõudmist EASL liikmesõppeasutustes ja teistes Eesti kõrgkoolides.

Info ja juhendid

Registreerimine