Sisesõudmise meistrivõistlused 2019

Eesmärk: Selgitada välja Eesti üliõpilasmeistrid ja ergutada sõudeergomeetritel sõudmist EASL liikmesõppeasutustes ja teistes Eesti kõrgkoolides

Aeg ja koht. Võistlused toimuvad laupäeval, 2. märtsil 2019 algusega kell 11.00 Rae valla spordikeskuses, Laste 3,  Jüri. Sõudeergomeetrite EMV raames.

Korraldamine: Võistlused organiseerib Eesti Sõudeliit koostöös Eesti Akadeemilise Spordiliiduga. Peakorraldaja on Robert Väli (505 8523).

Tulemused ja juhendid