Sisesõudmise meistrivõistlused 2020

Eesmärk: Selgitada välja Eesti üliõpilasmeistrid ja ergutada sõudeergomeetritel sõudmist EASL liikmesõppeasutustes ja teistes Eesti kõrgkoolides.

Registreerimine