Eesti Akadeemiline Spordiliit


Suveuniversiaadi osalemisankeetide esitamise tähtaeg on 3. aprill (0)

XXX Suveuniversiaad Napolis läheneb kiiresti. Eesti Akadeemiline Spordiliit on kohtunud kõigi alaliitudega ning on saanud arvulise ülesandmise neilt. Nende alusel osaleb Eesti üheksal spordialal – kergejõustik, vehklemine, iluvõimlemine, ujumine, judo, lauatennis, laskmine, taekwondo, vibulaskmine. Osaleda soovib enam kui 70 sportlast. Enam kui pooled soovijatest on esitanud ka ametlikult ankeedid. Kuna Eesti Akadeemiline Spordiliidu juhatus tahab kinnitada koondise liikmed (kandidaadid) aprilli teisel nädalal, siis ootame kuni 3. aprillini kõigilt sportlastelt ja treeneritelt ankeete, sest nende alusel toimub koondise moodustamine. Sportlased, kes on tähtaegselt ankeedi esitanud, kuid pole täitnud osalemise normatiivi, kinnitatakse koondise kandidaadiks, pärast normi täitmist toimub tema kinnitamine koondise liikmeks operatiivselt. Kui ühele kohale kandideerib rohkem sportlasi, siis tehakse lõplik valik vastavalt alaliiduga sõlmitud kokkuleppele, kuid mitte hiljem, kui 25. mai 2019. Tähtajaks ankeedi mitteesitanud sportlased saavad koondisse vaid vabade kohtade olemasolul. Veel kord olgu siis üle korratud ankeetide esitamise tähtaeg - 03. aprill 2019. Siis jääb universiaadi alguseni täpselt kolm kuud.

EASL
easl(at)easl.ee