Eesti Akadeemiline Spordiliit


Stipendiumkonkurss aastaks 2019 (0)

Eesti Akadeemiline Spordiliit kuulutab välja stipendiumikonkursi üliõpilassportlastele oma sportliku taseme tõstmiseks 2019. aastaks. Konkursi eesmärgiks on üliõpilaste hulgas sportimisharjumuse arendamine, aga samuti parimatele üliõpilassportlastele paremate tingimuste loomiseks üliõpilaste edukaks esinemiseks universiaadidel, Euroopa kõrgkoolide meistrivõistlustel ja SELL Mängudel. Avalikul stipendiumikonkursil osalev sportlane peab vastama järgmistele tingimustele:- on kõrgkooli üliõpilane ja tegevsportlane, kes kuulub Eesti või oma kõrgkooli koondisse, järgib oma elus ja sporditegevuses ausa mängu põhimõtteid, on eeskujuks noorematele, on osalenud üliõpilaste Eesti meistrivõistlustel (k.a. harrastusliiga) või rahvusvahelistel üliõpilasvõistlustel. Osaleda võivad ka harrastussportlased, kes valmistuvad edukalt osalema kõigil Ylispordi võistlustel (Talimängud, Suvemängud, Ylipall) ja on varasematel aastatel osalenud üliõpilsüritustel. Stipendium eraldatakse sportlase või kõrgkooli avalduse alusel. Avalduses tuleb ära märkida: Isikuandmed, kontaktandmed, spordiala, võistlusala ja senised parimad saavutused ning tulemused, kõrgkool ja õpitav eriala. Avalduses tuleb ära märkida, milleks on stipendium vajalik ja millised on sportlikud eesmärgid. Eesti Akadeemiline Spordiliit vaatab avaldused läbi nende laekumisel reeglina kord kvartalis, eraldab stipendiumid vastavalt rahalistele võimalustele ja teatab oma otsusest avaldajale. Avaldused konkursil osalemiseks saata Eesti Akadeemilisel Spordiliidule aadressil: Ujula 4, 51008 Tartu või digiallkirjastatult e-postile: ants@easl.ee.

EASL
easl(at)easl.ee