Eesti Akadeemiline Spordiliit
 Uudised
 Uudiste arhiiv
 EASL
 Kalender
       Eesti
       Rahvusvaheline
       Üritused
 Koolitus
 Galerii
 Registreeru
 Medalivõitjad
 Postilist
 Lingid
 In English
Partnerid
Tartu linn

Cramo

Hasartmängumaksu Nõukogu

ROI
Pilt EASL ürituselt
Üliõpilaste meistrivõistlused  Üliõpilaste suvemängud  Universiaadid
Eesti Üliõpilaste MV-te KALENDER / PILT
Üliõpilaste XX Suvemängud
Rahvusvaheline Üliõpilasspordi Päev - IDUS / Rahvusvaheline Üliõpilasspordi Päev - IDUS
EASL » Kalender » Üritused Prindi

FOTOKONKURSS- Hetk tudengispordis

Eesti Akadeemiline Spordiliit kuulutab välja fotokonkursi "Hetk tudengispordis".

Igal aastal toimub palju põnevaid üliõpilasspordi võistlusi nii Eestis kui välisriikides. Spordivõistlusi peetakse kõrgkoolides, toimuvad üle-eestilised ja rahvusvahelised üliõpilasspordi võistlused, mida paljud osalejad ja külastajad jäädvustavad oma fotoaparaatidega. Parimaid pilte on hea näidata ka teistele, et jagada emotsioone ning tuua vaatajateni Eesti- üliõpilassport. Võistlus toimub kogu selle aasta jooksul, kusjuures kokkuvõtteid tehakse juulis (pildid sündmustest jaanuar-juuni 2008) ja jaanuaris 2009 (pildid juuli-detsember 2008).

 


Fotode hindamisel võetakse eelkõige arvesse oskust tabada huvitavaid momente, detaile ja meeleolusid, mis võiksid iseloomustada üliõpilassporti.

Reeglid
1. Konkursil võivad osaleda kõik huvilised.

 2. Iga osaleja võib esitada kuni 10 tööd poolaaasta kohta. Osaleja peab olema kõik fotod ise pildistanud.

 3. Konkursitööd peavad olema varustatud järgmiste andmetega:

Autori ees- ja perekonnanimi ning kõrgkool

•Pildistamise kuupäevad

•Autori e-posti aadress ja kontakttelefon

4. Esitada võib nii värvilisi kui mustvalgeid fotosid, soovitav on esitada fotod nii paber- kui ka digikandjal. Kui fotosid ei ole võimalik digikandjal esitada, siis oodatud on ka ainult paberkandjal fotod. Esitada ei või fotomontaaže.

5. Digifotod:

•Pildid tuleb esitada JPG formaadis. CD või DVD plaadil saata postiga või tuua isiklikult aadressile Eesti Akadeemiline Spordiliit, Lai 24, Tartu, 51005. Palume märkida ümbrikule märgusõna "Fotokonkurss", ümbrikusse panna leht nõutud andmetega.
•Fotosid võib digitaalselt tehniliselt korrigeerida (näiteks tumedus/heledus, värviküllasus jne), kuid ei tohi loominguliselt ümber kujundada (näiteks montaaž).
6.Paberfotod:

•Ligikaudne formaat on 15 x 20 cm

•Paberfotod tuleb saata postiga või tuua isiklikult aadressile Eesti Akadeemiline Spordiliit, Lai 24, Tartu, 51005. Palume märkida ümbrikule märgusõna "Fotokonkurss", ümbrikusse panna leht nõutud andmetega.

7.Konkursil osalevad fotod, mis on EASLi jõudnud jõudnud hiljemalt 5. juuliks 2008 ja 5. jaanuariks 2009. a.

8.Konkursil osalemine on tasuta

9.Osaleja annab fotot või fotosid konkursile esitades korraldajale õiguse fotosid tasuta kasutada: avaldada veebis, trükistes, panna välja näitustel, kasutades autori nime. Korraldaja ei tagasta esitatud fotosid.

10.Välja antakse auhinnad kolmele parimale fotograafile üldkokkuvõttes ja poolaastas. Lisaks hulgaliselt eripreemiaid.

11.Töid hindab 5-liikmeline žürii, kes otsustab auhinnatavad fotod, juhindudes hindamisel konkursi reeglitest. Žürii tegevus protokollitakse. Žürii otsus on lõplik.
12.Parematest piltidest komplekteeritakse näitus.

13.Võitjad kuulutatakse EASL aastapäevaturniiril jaanauris 2009. Parimate tööde autorid ja tööd avalikustatakse EASL kodulehel ja aastaraamatus. Korraldaja võtab võitjatega ühendust.
14.Fotode hindamisel arvestatakse:

•teemakäsitlust ja vastavust konkursi ideestikule,

•ideede originaalsust,

•sündmuste huvitavat kajastamist,

•foto terviklikku sõnumit.

15.Töid ei hinnata, kui:

•töö ei saabunud õigeaegselt,

•töö ei vasta konkursitingimustele.

Info: Ants Veetõusme, EASL juhatuse esimees, 7333233; ants@easl.ee

 

EASL » Kalender » Üritused
Järgmised üritused
 04. mai 
  Sulgpalli MV 
 10. mai 
  Jõutõstmise MV 
Küsitlus
Kas oled rahul EASL seminaridega?
Jah, väga rahul
Olen rahul
Enam-vähe korralikud seminarid
Ei ole jäänud rahule
Ma pole neil osalenud, aga tahan osaleda
Seminarid mind ei huvita
FISU

EUSA

ENAS
 Maarja Eesti Akadeemiline Spordiliit, Lai 24, 51006 Tartu, +372 7 333 233, easl@easl.ee